בזכות אור החנוכה

חג החנוכה הוא חג האור לכול עם ישראל!

האם היינו צריכים את טרמפ בשביל לשפוך אור על

העובדה שירושלים היא בירת ישראל?

לפי חכמת החיים שהיא חוכמתו של הטבע הכללי

חג החנוכה במקורו הוא חג של חיבור אנושי

שכתוצאה ממנו מאיר אור האושר והאהבה בינינו.

זה מה שמדגיש תמיד מיכאל לייטמן.

בעברו של עמנו עתיק היומין היינו כבר במצב הזה

מתקופת אברהם עד חורבן הבית.

אנחנו לא צריכים "טרמפ" שיקבע עבורנו

מי היא בירת ישראל. בכוח החיבור בינינו

בירתו של עם אינה עיר או מקום אלא

מערכת יחסים אנושית מתוקנת.

אם את הדוגמה הזו נביא  לעולם,

הוא שיישא אותנו על כתפיו לירושלים הבנויה.