מחקר על אושר

מחקרים בנושא האושר

רקע: חוקרים באוניברסיטת מונאש בעיר מלבורן אוסטרליה פרסמו מחקר ששאלת המחקר העיקרית היתה
"דמיין את עצמך בגיל 80. מה הם הדברים הכי חשובים שהפכו את החיים שלך למאושר".
תוצאות המחקר: מתשובות האנשים עלתה תמונה דומה חוצת תרבויות ומגדר שדרגה למשל את העושר, הכבוד והכוח כתכונות שאינן הכרחיות כלל לאושר. לעומת זאת מסתבר כי מערכת זוגית וקשרים חברתיים כמו גם גידול ילדים נתפסו כתכונות קריטיות לתחושת אושר בחיים. בהקשר לכך ציינו החוקרים כי לקיים מערכת זוגית ואף לגדל ילדים הן פעולות אנושיות קשות שיחש בהן רגעי שפל רבים ולמרות זאת כל הנשאלים ראו זאת כתנאים הכרחיים לחיים מאושרים. "ממש היה מדהים לגלות שלא משנה באיזו תרבות אתה חי עדיין אתה תדרג את אותם תכונות. זה מלמד למשל כי הצורך בחברותא וקשר בין אנשים הוא לא רק צורך תרבותי אלא שיש מאפיינים אבולוציוניים וביולוגיים עמוקים שמדריכים אותנו כבני אדם" מציינים החוקרים.

מחקר 2
רקע: מחקר נוסף בדק את ההבדלים בין שמחה לאושר, המתחם הוא מתחום חדש שמתפתח ב 20 שנה האחרונות שמו:"פסיכולוגיה חיובית"

תוצאות המחקר: פרופ' מרטין סליגמן נשיא איגוד הפסיכולוגים האמריקאים, פיתח ענף חדש בשם:"פסיכולוגיה חיובית"
התחום הזה מתמקד בחוזקות האדם, העצמה והרחבה שלהם.(בפסיכולוגיה רגילה מתמקדים בכשלים ובחולשות)

ניתן לחלק את תחושת האושר לשתי קטגוריות:
תחושת שמחה קצרת מועד, המתבססת בעיקר על סיפוק צרכים אישיים ומשאלות לב
ותחושת אושר בסיסית המתבססת על חיים בעלי משמעות.
מסתבר שיש הבדל בין שמחה לאושר – שמחה היא מענה טוב לצרכים בסיסיים או משאלות לב והיא קיצרת טווח(דוגמאות: אוטו חדש, אוכל גורמה, בגד חדש שנורא רציתי……)
אושר הוא מצב מתמשך שנובע מחיים בעלי משמעות ומערכות יחסים איכותיות,מספקות וחיוביות שמאפשרות לנו לממש את מלוא הפוטנציאל הקיים בנו ולהמשיך להתפח.

דרכים להגברת רמת האושר הבסיסית
קשרים משפחתיים טובים.
קשרים חברתיים טובים.
פעילות המקנה משמעות לחיים. תרומה לזולת או לסביבה, מקנה תחושה שאנו פעילים לא רק למען עצמנו, אלא תורמים לזולת, כולל לחיות ולטבע. זו תחושה, שבעת שנמות מישהו ירגיש בחסרוננו.
הכרת תודה. כאשר אדם הושיט לנו עזרה, חשוב לכתוב לו, לטלפן אליו, או לדבר אתו ישירות, במטרה לשתף אותו בהרגשתנו, עד כמה התנהגותו תרמה לנו ועד כמה אנו מעריכים את תרומתו.
הגברת המודעות לכישרונות המצויות בנו ועד כמה אנחנו יכולים לתרום מכשרוננו לאחרים, לסביבה, בכל שלב ובכל גיל.
לצחוק ובעיקר להעלות מצב רוח לחבר, או קרוב. כשאנחנו מרוממים מצב רוח למשיהו אחר זה בהכרח משפיע עלינו לטובה.